Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως και της Πολιτικής Απορρήτου, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

1.Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η Εταιρεία μας ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από την ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε προϊόν, φωτογραφία, περιγραφή και γενικά να πραγματοποιεί τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία

2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας
Προσπαθούμε διαρκώς και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, ωστόσο δεν παρέχουμε εγγύηση ως προς την ορθότητα ή την ακρίβεια αυτού του περιεχομένου.
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε, να καταργούμε λογαριασμούς ή περιεχόμενο, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, κ.ά.) περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου/ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας μας.
Ομοίως, τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα, καθώς και όλο το περιεχόμενο εν γένει που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας μας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, λήψη, μετάδοση, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

4. Περιορισμός ευθύνης
Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.
Δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που παρέχονται, γίνεται αποκλειστικά από εσάς τους ιδίους και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο Ιστοσελίδων τρίτων.
Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ο Δικτυακός Τόπος και όλο το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου που παρέχεται μέσω αυτού παρέχονται “ως έχει” χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).

Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Site και οποιαδήποτε λειτουργία του Δικτυακού Τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο του ιστότοπου θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου, όσον αφορά την πληρότητα και την αξιοπιστία του. Δεν ευθυνόμαστε για την ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου, για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού κατά τη διαμετακόμιση ή απώλεια ή καταστροφή υλικού ή δεδομένων κατά τη φόρτωση σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών.
Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.
Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για: (α) οποιαδήποτε άμεση απώλεια, αξίωση ή ζημία, (β) κάθε απώλεια κέρδους ή απώλεια αποταμίευσης (είτε άμεση είτε έμμεση), που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με (i) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. (ii) τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου ή Περιεχομένου ή διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας.

5. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών
Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και παρέχονται σε εσάς για δική σας διευκόλυνση. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτούς, ούτε για την καταλληλότητα, την ακρίβεια, τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους ή την προσβασιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων, ή δηλώσεων ή για την ποιότητα ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές, που ενδέχεται να έχετε με τους ιστότοπους τρίτων μερών.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιά.